ဒိုမိန္းေျပာငး္လဲျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို. ယခုဘေလ့ာတြင္ စာအုပ္မ်ားဆက္လက္တင္ေတ့ာမည္ မဟုတ္ပဲ ၀က္ဆိုက္သစ္တြင္ စာအုပ္မ်ားတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ http://www.myanmarebooks.net/ တြင္ စာအုပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရယူနိုင္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္

ဟာရီေပါ့တာ နွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး

စာအုပ္အမည္ – ဟာရီေပါတာနွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

ဟာရီေပါ့တာ နွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး Download Here

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၂၊ အပိုင္း က )

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း ခ )
ေရးသားသူ
အမ်ိဳးအစား – စြယ္စံုက်မ္း

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၂၊ အပိုင္း က ) Download Here

လူငယ္ကဗ်ာဆရာေလးဦးဧ။္ ေခာတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား (တိုးေနွာင္မိုး၊လူေဇာ္သစ္၊ေအာင္ရင္ျငိမ္း၊တီက်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္ကဗ်ာဆရာေလးဦးဧ။္ ေခာတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား
ေရးသားသူ – တိုးေနွာင္မိုး၊လူေဇာ္သစ္၊ေအာင္ရင္ျငိမ္း၊တီက်ဴး
အမ်ိဳးအစား – ကဗ်ာ

လူငယ္ကဗ်ာဆရာေလးဦးဧ။္ ေခာတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား (တိုးေနွာင္မိုး၊လူေဇာ္သစ္၊ေအာင္ရင္ျငိမ္း၊တီက်ဴး) Download Here

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း ခ )

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁ ၊ အပိုင္း ခ)
ေရးသားသူ
အမ်ိဳးအစား – စြယ္စံုက်မ္း

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း ခ ) Download Here

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က )

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က )
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – စြယ္စံုက်မ္း

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က ) Download Here