ဒိုမိန္းေျပာငး္လဲျခင္း

February 6, 2010 at 5:44 pm (1)

ကၽြန္ေတာ္တို. ယခုဘေလ့ာတြင္ စာအုပ္မ်ားဆက္လက္တင္ေတ့ာမည္ မဟုတ္ပဲ ၀က္ဆိုက္သစ္တြင္ စာအုပ္မ်ားတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ http://www.myanmarebooks.net/ တြင္ စာအုပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရယူနိုင္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္

Permalink 2 Comments

ဟာရီေပါ့တာ နွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး

January 27, 2010 at 10:44 am (1) ()

စာအုပ္အမည္ – ဟာရီေပါတာနွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး
ေရးသားသူ -
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

ဟာရီေပါ့တာ နွင့္ ျပဒါးရွင္လံုး Download Here

Permalink 2 Comments

အျပင္ကလူ – ၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ (ၾကည္ေအး)

January 27, 2010 at 7:35 am (ၾကည္ေအး) ()

စာအုပ္အမည္ – အျပင္ကလူ -၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္
ေရးသားသူ – ၾကည္ေအး
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

အျပင္ကလူ – ၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္Download Here

Permalink Leave a Comment

ေနေရာင္လႊမ္းတဲ့ မိုးျပာေကာင္းကင္ (ေ၀ေ၀ေအာင္)

January 26, 2010 at 10:29 am (ေ၀ေ၀ေအာင္) ()

စာအုပ္အမည္ – ေနေရာင္လႊမ္းတဲ့ မုိးျပာေကာင္းကင္
ေရးသားသူ – ေ၀ေ၀ေအာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေနေရာင္လႊမ္းတဲ့ မိုးျပာေကာင္းကင္ (ေ၀ေ၀ေအာင္) Download Here

Permalink Leave a Comment

ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ)

January 26, 2010 at 10:06 am (၀ိဇၹာ) ()

စာအုပ္အမည္ – ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္
ေရးသားသူ – (ဝိဇၨာ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ) Download Here

Permalink 1 Comment

ေနရဲ့အက်ီၤ (တာရာမင္းေ၀)

January 26, 2010 at 9:50 am (တာရာမင္းေဝ) ()

စာအုပ္အမည္ – ေနရဲ့ အက်ီၤ
ေရးသားသူ – တာရာမင္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေနရဲ့အက်ီၤ (တာရာမင္းေ၀) Download Here

Permalink 2 Comments

သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

January 25, 2010 at 5:33 am (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) ()

စာအုပ္အမည္ – သံုးေဖာ္ညီေနာင္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

Permalink Leave a Comment

ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု(ဦးေဖေမာင္တင္)

January 22, 2010 at 6:48 am (ဦးေဖေမာင္တင္) ()

စာအုပ္အမည္ – ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု
ေရးသားသူ – ဦးေဖေမာင္တင္
အမ်ိဳးအစား – ကဗ်ာ

ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု(ဦးေဖေမာင္တင္) Download Here

Permalink Leave a Comment

ေလထဲမွာပ်ံဝဲသူမ်ား (ဂ်ဴး)

January 22, 2010 at 5:36 am (ဂ်ဴး) ()

စာအုပ္အမည္ – ေလထဲမွာပ်ံဝဲသူမ်ား
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ဳိးအစား – မွတ္တမ္း

ေလထဲမွာပ်ံဝဲသူမ်ားDownload Here

Permalink Leave a Comment

ယာဇ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

January 22, 2010 at 5:24 am (ခ်စ္ဦးညိဳ) ()

စာအုပ္အမည္ – ယာဇ
ေရးသားသူ – ခ်စ္ဦးညိဳ
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

ယာဇDownload Here

Permalink 1 Comment

Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers