ေခာတ္ျပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (ေအာင္ခင္ျမင့္)

စာအုပ္အမည္ – ေခာတ္ျပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
ေရးသားသူ – ေအာင္ခင္ျမင့္
အမ်ိဳးအစား – ကဗ်ာ ၊ စာေပ ၊ ေဆာင္းပါး

ေခာတ္ျပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (ေအာင္ခင္ျမင့္) Download Here

စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္ (ခ်စ္ႏုိင္ (စိတ္ပညာ))

စာအုပ္အမည္ – စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္
ေရးသားသူ – ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္Download Here

ဖိစီးမွုနွင့္ အတူေနထိုင္ျခင္း (ခ်စ္စံ၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – ဖိစီးမွုနွင့္ အတူေနထိုင္ျခင္း
ေရးသားသူ – ခ်စ္စံ၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

ဖိစီးမွုနွင့္ အတူေနထိုင္ျခင္း (ခ်စ္စံ၀င္း) Download Here

ေမာင္တို.မယ္တို. တိုးတက္ဖို. (တက္တိုး)

စာအုပ္အမည္ – ေမာင္တို.မယ္တို. တိုးတက္ဖို.
ေရးသားသူ – တက္တိုး
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

ေမာင္တို.မယ္တို. တိုးတက္ဖို. (တက္တိုး) Download Here

မူပိုင္ခြင့္ (လူထုစိန္၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – မူပိုင္ခြင့္
ေရးသားသူ – လူထုစိန္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး ၊ စိးပြားေရး

မူပိုင္ခြင့္ (လူထုစိန္၀င္း) Download Here