မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)Download Here

အရည္အေသြး (ခ်စ္စံဝင္း)

စာအုပ္အမည္ – အရည္အေသြး
ေရးသားသူ – ခ်စ္စံဝင္း
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ အေတြးအျမင္

အရည္အေသြးDownload Here

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

ကမၻာ့ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား (ဆန္းလြင္)

စာအုပ္အမည္ – ကမၻာ့ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား
ေရးသားသူ – ဆန္းလြင္
အမ်ိဳးအစား –

ကမၻာ့ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား (ဆန္းလြင္) Download Here

ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္

ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း) Download Here