ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္)

စာအုပ္အမည္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးေအာင္ခင္
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္) Download Here

Advertisements

ငုပ္တုပ္ထင္ရွား ေရးေဖာ္မ်ား (အီၾကာေကြး)

စာအုပ္အမည္ – ငုပ္တုပ္ထင္ရွား ေရးေဖာ္မ်ား
ေရးသားသူ – အီၾကာေကြး
အမ်ိဳးအစား – မွတ္တမ္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း)

စာအုပ္အမည္ – ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ျငိမ္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း) Download Here

ငါေျပာခ်င္သမ်ွ ငါ့အေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

စာအုပ္အမည္ – ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ငါေျပာခ်င္သမ်ွ ငါ့အေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) Download Here

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ (ဦးဘရင္)

စာအုပ္အမည္ – ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ
ေရးသားသူ – ဦးဘရင္
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ (ဦးဘရင္) Download Here