သဲလည္း (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – သဲလွည္း
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

သဲလွည္းDownload Here

Return of ဘီလူး (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – Return of ဘီလူး
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

Return of ဘီလူးDownload Here

အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ား (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)

စာအုပ္အမည္ – အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ား
ေရးသားသူ – ဦးေက်ာ္ေဇယ်
အမ်ဳိးအစား – ဟာသ

အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ားDownload Here