ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး)

စာအုပ္အမည္ – ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးပုကေလး
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး) Download Here

သီေပါမင္းပါေတာ္မူ အေရးေတာ္ပံု (ဦးဖိုးက်ား)

စာအုပ္အမည္ – သီေပါမင္းပါေတာ္မူပံု အေရးေတာ္ပံု
ေရးသားသူ – ဦးဖိုးက်ား
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

သီေပါမင္းပါေတာ္မူ အေရးေတာ္ပံု (ဦးဖိုးက်ား) Download Here

၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

စာအုပ္အမည္ – ၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ ဘာသာျပန္ ၊ဗဟုသုတ

၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) Download Here

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္)

စာအုပ္အမည္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးေအာင္ခင္
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္) Download Here

စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀)

စာအုပ္အမည္ – စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း
ေရးသားသူ – သိပၸံေမာင္၀
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀) Download Here

စာေပ သမိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး အေတြးအျမင္မ်ား (ေမာင္ေဇယ်ာ)

စာအုပ္အမည္ – စာေပ သမိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး အေတြးအျမင္မ်ား
ေရးသားသူ – ေဇယ်ာ
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း

စာေပ သမိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး အေတြးအျမင္မ်ား (ေမာင္ေဇယ်ာ) Download Here

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း)

စာအုပ္အမည္ – ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ျငိမ္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း) Download Here