ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ခရီးသြားမွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္ဝ)

စာအုပ္အမည္ – ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ခရီးသြားမွတ္တမ္း
ေရးသားသူ – သိပၸံေမာင္ဝ
အမ်ဳိးအစား – မွတ္တမ္း

ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ခရီးသြားမွတ္တမ္းDownload Here

ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး)

စာအုပ္အမည္ – ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးပုကေလး
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး) Download Here

ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္ (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ဳိးအစား – မိန္႔ခြန္း

ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္Download Here

မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား (သုေမာင္)

စာအုပ္အမည္ – မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား
ေရးသားသူ – သုေမာင္
အမ်ိဳးအစား – မွတ္တမ္း

မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား (သုေမာင္) Download Here

သီေပါမင္းပါေတာ္မူ အေရးေတာ္ပံု (ဦးဖိုးက်ား)

စာအုပ္အမည္ – သီေပါမင္းပါေတာ္မူပံု အေရးေတာ္ပံု
ေရးသားသူ – ဦးဖိုးက်ား
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

သီေပါမင္းပါေတာ္မူ အေရးေတာ္ပံု (ဦးဖိုးက်ား) Download Here

အေမနွင့္ အေမအေၾကာင္း (ခ်စ္စံ၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – အေမနွင့္ အေမ့အေၾကာင္း
ေရးသားသူ – ခ်စ္စံ၀င္း
အမ်ိဳးအစား – အမွတ္တရ ၊ မွတ္တမ္း

အေမနွင့္ အေမအေၾကာင္း (ခ်စ္စံ၀င္း) Download Here

ေဆာင္ၾကာျမိဳင္ မွတ္တမ္း (ခ်စ္စိန္လြင္)

စာအုပ္အမည္ – ေဆာင္ၾကိဳင္ျမိဳင္ မွတ္တမ္း
ေရးသားသူ – ခ်စ္စိန္လြင္
အမ်ိဳးအစား – မွတ္တမ္း

ေဆာင္ၾကာျမိဳင္ မွတ္တမ္း (ခ်စ္စိန္လြင္) Download Here

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ (တာရာမင္းေဝ)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ
ေရးသားသူ – တာရာမင္းေဝ
အမ်ဳိးအစား – မွတ္တမ္း

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံDownload Here