ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ)

စာအုပ္အမည္ – ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္
ေရးသားသူ – (ဝိဇၨာ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ) Download Here

ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (ဝိဇၨာ)

စာအုပ္အမည္ – ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း
ေရးသားသူ – ၀ိဇာ
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (ဝိဇၨာ) Download Here

မိန္းမနိုင္နည္း (ေဆြမင္း ဓနုျဖဴ)

စာအုပ္အမည္ – မိန္းမနိုင္နည္း
ေရးသားသူ – ေဆြမင္း(ဓနုျဖဴ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

မိန္းမနိုင္နည္း (ေဆြမင္း ဓနုျဖဴ) Download Here

ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္ (၀ိဇၹာ)

စာအုပ္အမည္ – ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္
ေရးသားသူ – ၀ိဇၹာ
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္ (၀ိဇၹာ) Download Here

ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ (ေဆြမင္း ၊ဓနုျဖဴ ၊)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ
ေရးသားသူ – ေဆြမင္း (ဓနုျဖဴ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ (ေဆြမင္း ၊ဓနုျဖဴ ၊) Download Here

လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္)

စာအုပ္အမည္ – လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ
ေရးသားသူ – ေငြၾကည္
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ဟာသ

လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္) Download Here