မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)Download Here

ေက်ာက္ျဖံဳးေက်ာ္ၾကီး (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – ေက်ာက္ျဖံဳးေက်ာ္ၾကီး
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ေက်ာက္ျဖံဳးေက်ာ္ၾကီး (ေသာ္တာေဆြ) Download Here

ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ) Download Here