လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)

စာအုပ္အမည္ – လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)Download Here

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား)

စာအုပ္အမည္ – စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု
ေရးသားသူ – ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား) Download Here

ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ (ေဖျမင့္)

စာအုပ္အမည္ – ေဘဘီလံုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ ဘာသာျပန္

ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္Download Here

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here