၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

စာအုပ္အမည္ – ၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ ဘာသာျပန္ ၊ဗဟုသုတ

၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) Download Here

ငါေျပာခ်င္သမ်ွ ငါ့အေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

စာအုပ္အမည္ – ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ငါေျပာခ်င္သမ်ွ ငါ့အေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) Download Here