လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္)

စာအုပ္အမည္ – လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ
ေရးသားသူ – ေငြၾကည္
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ဟာသ

လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္) Download Here