ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး)

စာအုပ္အမည္ – ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးပုကေလး
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

ငါတို.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ (ဦးပုကေလး) Download Here