သဲလည္း (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – သဲလွည္း
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

သဲလွည္းDownload Here

Return of ဘီလူး (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – Return of ဘီလူး
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

Return of ဘီလူးDownload Here

အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳရွည္

အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္) Download Here

အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္….
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳတို

အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္) Download Here