အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳရွည္

အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္) Download Here

အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္….
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳတို

အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္) Download Here