အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္ (လြန္းထားထား)

စာအုပ္အမည္ – အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္
ေရးသားသူ – လြန္းထားထား
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္Download Here

မာန၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား (လြန္းထားထား)

စာအုပ္အမည္ – မာန၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေရးသားသူ – လြန္းထားထား
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

မာန၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား (လြန္းထားထား)Download Here