ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀)

စာအုပ္အမည္ – ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္
ေရးသားသူ – မိခ်မ္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀) Download Here