သူတို႔အျမင္သူတို႔အေတြး (ပါရဂူ)

စာအုပ္အမည္ – သူတို႔အျမင္သူတို႔အေတြး
ေရးသားသူ – ပါရဂူ
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

သူတို႔အျမင္သူတို႔အေတြးDownload Here

သူလိုဘုရင္ (ပါရဂူ)

စာအုပ္အမည္ – သူလိုဘုရင္
ေရးသားသူ – ပါရဂူ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

သူလိုဘုရင္ (ပါရဂူ) Dwonload Here