အိုေလး (နီကုိရဲ)

စာအုပ္အမည္ – အိုေလး
ေရးသားသူ နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အိုေလး (နီကိုရဲ) Download Here

ရည္းစားစာ (နီကိုရဲ)

စာအုပ္အမည္ – ရည္းစားစာ
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ရည္းစားစာ (နီကိုရဲ) Download Here

နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကုိရဲ)

စာအုပ္အမည္ – နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္
ေရးသားသူ – နီကုိရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကုိရဲ) Download Here

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳတို

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) Download Here