သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – သံုးေဖာ္ညီေနာင္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

ထမင္းလံုးတေစၦ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

စာအုပ္အမည္ – ထမင္းလံုးတေစၦ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမွ်ား
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

ထမင္းလံုးတေစၦ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)Download Here

စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား (စာေရးဆရာမ်ား)

စာအုပ္အမည္ – စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား
ေရးသားသူ – ေရႊဥေဒါင္း၊ ဒဂုန္ေရႊမွ်ား၊ ပီမိုးနင္း၊ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ၾကီး၊ ေဇယ်၊ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား (စာေရးဆရာမ်ား)Download Here

ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Donwload Here