ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ (ထင္လင္း)

စာအုပ္အမည္ – ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ
ေရးသားသူ – ထင္လင္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ (ထင္လင္း) Download Here

စည္းအျပင္ကလူ (ထင္လင္း)

စာအုပ္အမည္ – စည္းအျပင္ကလူ
ေရးသားသူ – ထင္လင္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

စည္းအျပင္ကလူ (ထင္လင္း) ီ Download Here