ပညာတိုက္ (တိုက္စိုး)

စာအုပ္အမည္ – ပညာတိုက္
ေရးသားသူ – တိုက္စိုး
အမ်ိဳးအစား – စာေပ

ပညာတိုက္ (တိုက္စိုး) Download Here