ဆိုးေပ ၁ (ဇဝန)

စာအုပ္အမည္ – ဆိုးေပ ၁
ေရးသားသူ – ဇဝန
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳလတ္

ဆိုးေပ ၁ (ဇဝန)Download Here

ကားထဲက မိန္းကေလး (ဇ၀န)

စာအုပ္အမည္ – ကားထဲက မိန္းကေလး
ေရးသားသူ – ဇ၀န
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ကားထဲက မိန္းကေလး (ဇ၀န) Download Here