ခံစားမွု ၃၅ (စိုးျမတ္သူဇာ)

စာအုပ္အမည္ – ခံစားမွု ၃၅
ေရးသားသူ – စိုးျမတ္သူဇာ
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ခံစားမွု ၃၅ (စိုးျမတ္သူဇာ) Download Here

အနားသတ္ သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ)

စာအုပ္အမည္ – အနားသတ္ သစၥာ
ေရးသားသူ – စိုးျမတ္သူဇာ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အနားသတ္ သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ) Download Here