ေသနဂၤဗ်ဴဟာအတတ္ပညာ (ခ်စ္ႏိုင္ စိတ္ပညာ)

စာအုပ္အမည္ – ေသနဂၤဗ်ဴဟာအတတ္ပညာ
ေရးသားသူ – ခ်စ္ႏုိင္ (စိတ္ပညာ)
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ ဘာသာျပန္

ေသနဂၤဗ်ဴဟာအတတ္ပညာ (ခ်စ္ႏိုင္ စိတ္ပညာ)Download Here

စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္ (ခ်စ္ႏုိင္ (စိတ္ပညာ))

စာအုပ္အမည္ – စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္
ေရးသားသူ – ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

စာေရးနည္းအၾကံေပးခ်က္Download Here

အနွစ္သံုးဆယ္ (ခ်စ္နိုင္(စိတ္ပညာ))

စာအုပ္အမည္ -အနွစ္သံုးဆယ္
ေရးသားသူ – ခ်စ္နိုင္ (စိတ္ပညာ)
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

အနွစ္သံုးဆယ္ (ခ်စ္နိုင္(စိတ္ပညာ)) Download Here