လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ)

စာအုပ္အမည္ – ေတြးသူမ်ား
ေရးသားသူ – ကိုတာ
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္၊ ေဆာင္းပါး

ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ) Download Here