ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ (မစႏၵာ)

စာအုပ္အမည္ – ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ
ေရးသားသူ – မစႏၵာ
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳရွည္

ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါDownload Here

2 thoughts on “ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ (မစႏၵာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s