ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာစမ္းတဝါး (မိုးမိုး အင္းလ်ား)

စာအုပ္အမည္ – ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာစမ္းတဝါး
ေရးသားသူ – မိုးမိုး(အင္းလ်ား)
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာစမ္းတဝါး (မိုးမိုး အင္းလ်ား)Download Here

တျပည္သူမေရႊထား (တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္)

စာအုပ္အမည္ – တျပည္သူမေရႊထား
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

တျပည္သူမေရႊထား (တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္)Download Here

ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ကိုမ်ဳိး I.R)

စာအုပ္အမည္ – ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း
ေရးသားသူ – ကိုမ်ဳိး I.R
အမ်ဳိးအစား – အင္တာဗ်ဴး

ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ကိုမ်ဳိး I.R)Download Here