ဝိသာခါႏွင့္သီတာ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

စာအုပ္အမည္ – ဝိသာခါႏွင့္သီတာ
ေရးသားသူ – ခ်စ္ဦးညိဳ
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

ဝိသာခါႏွင့္သီတာ (ခ်စ္ဦးညိဳ)Download Here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s