လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)

စာအုပ္အမည္ – လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)Download Here

ခ်စ္သူေရးတဲ့ကၽြန္မရဲ့ညေတြ (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – ခ်စ္သူေရးတဲ့ကၽြန္မရဲ့ညေတြ
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

ခ်စ္သူေရးတဲ့ကၽြန္မရဲ့ညေတြ (ဂ်ဴး)Download Here

မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းပါး

မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း (ေသာ္တာေဆြ)Download Here