ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀)

စာအုပ္အမည္ – ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္
ေရးသားသူ – မိခ်မ္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀) Download Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s