ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀)

စာအုပ္အမည္ – ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္
ေရးသားသူ – မိခ်မ္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ပလီဇာခ်ဲ. လွိုင္းရဲ့သံစဥ္ (မိခ်မ္းေ၀) Download Here

စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း (ေလးကိုတင္)

စာအုပ္အမည္ – စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း
ေရးသားသူ – ေလးကိုတင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ အင္တာဗ်ဴး ၊ စာေပ

စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း (ေလးကိုတင္) Download Here

ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ (ေဆြမင္း ၊ဓနုျဖဴ ၊)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ
ေရးသားသူ – ေဆြမင္း (ဓနုျဖဴ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ကၽြန္ပ္နွင့္ ျမစမ္းသီလာ (ေဆြမင္း ၊ဓနုျဖဴ ၊) Download Here