ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား (မေနာ္ဟရီ)

စာအုပ္အမည္ – ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား
ေရးသားသူ – မေနာ္ဟရီ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား (မေနာ္ဟရီ) Download Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s