ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္ (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ဳိးအစား – မိန္႔ခြန္း

ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္Download Here

ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ့ ရင္ကြဲပတ္လက္လမ္းဆံု (မင္းခိုက္စုိးစန္)

စာအုပ္အမည္ – ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ့ ရင္ကြဲပတ္လက္လမ္းဆံု
ေရးသားသူ – မင္းခိုက္စိုးစန္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ့ ရင္ကြဲပတ္လက္လမ္းဆံု (မင္းခိုက္စုိးစန္) Download Here

ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ လူ၀င္စားမ်ား (တိုးထက္)

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ လူ၀င္စားမ်ား
ေရးသားသူ – တိုးထက္
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ လူ၀င္စားမ်ား (တိုးထက္) Download Here

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က )

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က )
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – စြယ္စံုက်မ္း

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ အပိုင္း က ) Download Here