မက္မေျပ ဟာသ (ေငြၾကည္)

စာအုပ္အမည္ – မက္မေျပ ဟာသ
ေရးသားသူ – ေငြၾကည္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ကာတြန္း

မက္မေျပ ဟာသ (ေငြၾကည္) ီDownload Here

Advertisements

2 thoughts on “မက္မေျပ ဟာသ (ေငြၾကည္)

    • ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြင့္ၾကည့္တာ ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။ ေသခ်ာ ျပန္ေဒါင္းျပီးဖြင့္ၾကည့္ပါ….။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s