ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး)

စာအုပ္အမည္ – အျပင္ကလူ
ေရးသားသူ – ၾကည္ေအး
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး) Download Here

မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား (သုေမာင္)

စာအုပ္အမည္ – မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား
ေရးသားသူ – သုေမာင္
အမ်ိဳးအစား – မွတ္တမ္း

မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပၾကီးမ်ား (သုေမာင္) Download Here