မူပိုင္ခြင့္ (လူထုစိန္၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – မူပိုင္ခြင့္
ေရးသားသူ – လူထုစိန္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး ၊ စိးပြားေရး

မူပိုင္ခြင့္ (လူထုစိန္၀င္း) Download Here

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား)

စာအုပ္အမည္ – စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု
ေရးသားသူ – ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား) Download Here

ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

ကၽြန္ေတာ္သိမီေသာ လူရႊင္ေတာ္ၾကီးမ်ား နွင့္ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေခာတ္ျပိဳင္လူရႊင္ေတာ္မ်ား (ခ်စ္စရာ)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္သိမီေသာ လူရႊင္ေတာ္ၾကီးမ်ား နွင့္ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေခာတ္ျပိဳင္လူရႊင္ေတာ္မ်ား
ေရးသားသူ – ခ်စ္စရာ
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ ၊ မွတ္တမ္း

ကၽြန္ေတာ္သိမီေသာ လူရႊင္ေတာ္ၾကီးမ်ား နွင့္ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေခာတ္ျပိဳင္လူရႊင္ေတာ္မ်ား (ခ်စ္စရာ) Download Here

တီထြင္မွု ေမွာ္၀ိဇၹာၾကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္ (ခ်စ္စံ၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – တီထြင္မွု ေမွာ္၀ိဇၹာၾကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္
ေရးသားသူ – ခ်စ္စံ၀င္း
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

တီထြင္မွု ေမွာ္၀ိဇၹာၾကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္ (ခ်စ္စံ၀င္း) Download Here