၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

စာအုပ္အမည္ – ၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ ဘာသာျပန္ ၊ဗဟုသုတ

၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) Download Here

One thought on “၀ိတိုရီယနဲ.အယ္လဗတ္ ျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s