အနွစ္သံုးဆယ္ (ခ်စ္နိုင္(စိတ္ပညာ))

စာအုပ္အမည္ -အနွစ္သံုးဆယ္
ေရးသားသူ – ခ်စ္နိုင္ (စိတ္ပညာ)
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

အနွစ္သံုးဆယ္ (ခ်စ္နိုင္(စိတ္ပညာ)) Download Here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s