လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္)

စာအုပ္အမည္ – လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ
ေရးသားသူ – ေငြၾကည္
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ဟာသ

လူတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ဟာသ (ေငြၾကည္) Download Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s