စည္းအျပင္ကလူ (ထင္လင္း)

စာအုပ္အမည္ – စည္းအျပင္ကလူ
ေရးသားသူ – ထင္လင္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

စည္းအျပင္ကလူ (ထင္လင္း) ီ Download Here

ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္) Download Here

စာမရီသို. ထူးထူးျခားျခား (ခ်စ္ဦးညိဳ)

စာအုပ္အမည္ – စာမရီသို. ထူးထူးျခားျခား
ေရးသားသူ – ခ်စ္ဦးညိဳ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

စာမရီသို. ထူးထူးျခားျခား (ခ်စ္ဦးညိဳ) Download Here

သစ္ရြက္တို.၏ ေပါ့ဆျခင္းမ်ား (ေ၀မွဳးသြင္)

စာအုပ္အမည္ – သစ္ရြက္တို.၏ ေပါ့ဆျခင္းမ်ား
ေရးသားသူ – ေ၀မွဳးသြင္
အမ်ိဳးအစား – ကဗ်ာ

သစ္ရြက္တို.၏ ေပါ့ဆျခင္းမ်ား (ေ၀မွဳးသြင္) Download Here

စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here