အနားသတ္ သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ)

စာအုပ္အမည္ – အနားသတ္ သစၥာ
ေရးသားသူ – စိုးျမတ္သူဇာ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အနားသတ္ သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ) Download Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s