အေရွ့ျမိဳ.ရိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား (တာရာမင္းေ၀)

စာအုုပ္အမည္ -အေရွ့ျမိဳ.ရိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား
ေရးသားသူ – တာရာမင္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အေရွ့ျမိဳ.ရိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား (တာရာမင္းေ၀) Download Here

အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ -အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ိုဳးအစား -ေဆာင္းပါးမ်ား

အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား (ဂ်ဴး) Download Here

တရုတ္ျပည္ ဂနၱ၀င္ေျမာက္ ဆြန္ဇု၏ စစ္ပညာက်မ္း (စံလွုိင္)

စာအုပ္အမည္ -တရုတ္ျပည္ ဂနၱ၀င္ေျမာက္ ဆြန္ဇု၏ စစ္ပညာက်မ္း
ေရးသားသူ – စံလွိုင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

တရုတ္ျပည္ ဂနၱ၀င္ေျမာက္ ဆြန္ဇု၏ စစ္ပညာက်မ္း (စံလွုိင္) Download Here

ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း
ေရးသားသူ – ေသာ္တာေဆြ
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပတၱိ

ကၽြန္ေတ့ာ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ) Download Here

ပင္လယ္နွင့္ တူေသာ မိန္းမမ်ား (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – ပင္လယ္နွင့္တူေသာ မိန္းမမ်ား
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱရွည္

ပင္လယ္နွင့္ တူေသာ မိန္းမမ်ား (ဂ်ဴး) Download Here