သဲလည္း (အၾကည္ေတာ္)

January 3, 2010 at 8:56 pm (အၾကည္ေတာ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – သဲလွည္း
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

သဲလွည္းDownload Here

Permalink 1 Comment

Return of ဘီလူး (အၾကည္ေတာ္)

January 3, 2010 at 8:12 pm (အၾကည္ေတာ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – Return of ဘီလူး
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဟာသ

Return of ဘီလူးDownload Here

Permalink Leave a Comment

အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ား (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)

January 3, 2010 at 7:55 pm (ဦးေက်ာ္ေဇယ်) ()

စာအုပ္အမည္ – အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ား
ေရးသားသူ – ဦးေက်ာ္ေဇယ်
အမ်ဳိးအစား – ဟာသ

အမႈအခင္းေရွ႕ေနႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ားDownload Here

Permalink Leave a Comment

ႏွစ္သက္စရာဟာသမ်ား (ဇင္ေအး)

January 3, 2010 at 7:39 pm (ဇင္ေအး) ()

စာအုပ္အမည္ – ႏွစ္သက္စရာဟာသမ်ား
ေရးသားသူ – ဇင္ေအး
အမ်ဳိးအစား – ဟာသ

ႏွစ္သက္စရာဟာသမ်ားDownload Here

Permalink Leave a Comment

ေရႊမိုးသည္း (အၾကည္ေတာ္)

December 28, 2009 at 2:10 pm (အၾကည္ေတာ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – ေရႊမိုးသည္း
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

ေရႊမိုးသည္း (အၾကည္ေတာ္)Download Here

Permalink 1 Comment

ေတြ.ရၾကံဳရ ရွတတေလးေတြ (အီၾကာေကြး)

December 22, 2009 at 6:14 am (အီၾကာေကြး) ()

စာအုပ္အမည္ – ေတြ.ရၾကံဳရ ရွတတေလးေတြ
ေရးသားသူ – အီၾကာေကြး
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ

ေတြ.ရၾကံဳရ ရွတတေလးေတြ (အီၾကာေကြး) Download Here

Permalink Leave a Comment

စင္တင္ဟာသျပဇာတ္မ်ား (ခ်စ္စရာ)

December 18, 2009 at 6:43 pm (ခ်စ္စရာ) ()

စာအုပ္အမည္ – စင္တင္ဟာသျပဇာတ္မ်ား
ေရးသားသူ – ခ်စ္စရာ
အမ်ဳိးအစား – ဟာသ

စင္တင္ဟာသျပဇာတ္မ်ားDownload Here

Permalink Leave a Comment

လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

December 18, 2009 at 3:56 am (နီကိုရဲ) (, )

စာအုပ္အမည္ – လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို ၊ ဟာသ

လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

မက္မေျပ ဟာသ (ေငြၾကည္)

December 17, 2009 at 4:15 am (ေငြၾကည္) (, )

စာအုပ္အမည္ – မက္မေျပ ဟာသ
ေရးသားသူ – ေငြၾကည္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ကာတြန္း

မက္မေျပ ဟာသ (ေငြၾကည္) ီDownload Here

Permalink 2 Comments

အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္)

December 10, 2009 at 4:27 am (အၾကည္ေတာ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳရွည္

အသည္းကြဲ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ (အၾကည္ေတာ္) Download Here

Permalink Leave a Comment

Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers