လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)

December 27, 2009 at 6:35 am (ေဖျမင့္) ()

စာအုပ္အမည္ – လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)Download Here

Permalink 1 Comment

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား)

December 13, 2009 at 3:45 am (စာေရးဆရာမ်ား, သစၥာနီ, ေဖျမင့္, ျမင့္သန္း, ျမသန္းတင့္) ()

စာအုပ္အမည္ – စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု
ေရးသားသူ – ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား) Download Here

Permalink 2 Comments

ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ (ေဖျမင့္)

December 10, 2009 at 2:43 pm (ေဖျမင့္) (, )

စာအုပ္အမည္ – ေဘဘီလံုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ ဘာသာျပန္

ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္Download Here

Permalink 7 Comments

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

December 10, 2009 at 1:57 pm (ကိုတာ, သန္းစိုးႏိုင္, ေက်ာ္၀င္း, ေဖျမင့္, ေအာ္ပီက်ယ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

Permalink 1 Comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers