အိုေလး (နီကုိရဲ)

January 18, 2010 at 9:16 am (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – အိုေလး
ေရးသားသူ နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အိုေလး (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink 2 Comments

ရည္းစားစာ (နီကိုရဲ)

January 2, 2010 at 11:30 am (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – ရည္းစားစာ
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ရည္းစားစာ (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

December 18, 2009 at 3:56 am (နီကိုရဲ) (, )

စာအုပ္အမည္ – လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို ၊ ဟာသ

လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကုိရဲ)

December 9, 2009 at 4:53 am (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္
ေရးသားသူ – နီကုိရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

နွလံုးသားထဲ ၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကုိရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

ဇက္ေပၚက ဇီးသီး (နီကိုရဲ)

November 29, 2009 at 3:22 pm (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – ဇက္ေပၚက ဇီးသီး (နီကိုရဲ)
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ဇက္ေပၚက ဇီးသီး (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

November 27, 2009 at 5:41 am (နီကိုရဲ) (, )

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳတို

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

လွည့္စား – နီကိုရဲ

November 26, 2009 at 2:58 pm (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – လွည့္စား
ေရးသားသူ – နီကုိရဲ
အမ်ဳိးအစား – ဟာသ၊ ဝတၳဳရွည္

လွည့္စားDownload Here

Permalink Leave a Comment

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ….ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ)

November 25, 2009 at 6:51 am (နီကိုရဲ) ()

စာအုပ္အမည္ – နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ…. ရင္လြဲသူ
ေရးသားသူ – နီကိုရဲ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ….ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ) Download Here

Permalink Leave a Comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers