လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

December 10, 2009 at 1:57 pm (ကိုတာ, သန္းစိုးႏိုင္, ေက်ာ္၀င္း, ေဖျမင့္, ေအာ္ပီက်ယ္) (, )

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

Permalink 1 Comment

ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ)

November 27, 2009 at 4:00 am (ကိုတာ) (, )

စာအုပ္အမည္ – ေတြးသူမ်ား
ေရးသားသူ – ကိုတာ
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္၊ ေဆာင္းပါး

ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ) Download Here

Permalink Leave a Comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers